^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija DV Vukovar II

Temeljem  Zakona o pravu na pristup informacijama i („Narodne novine“ br.  25/13) Pravilnika o pravu na pristup informacijama i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II, ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II, dana 14. travnja  2015. godine donosi

ODLUKU

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR II

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II